Nog meer dassen…

 

De Voerstreek kent de grootste dassenpopulatie van Vlaanderen. Verscheidene tientallen burchten zijn er bewoond. In het natuurreservaat Altenbroek voelt dit prachtige, schuchtere dier zich uitstekend thuis. Met wat geluk , de goede windrichting en … geduld, is het mogelijk dit dier te observeren, vooral ‘s morgens in bij valavond. In de  weiden rondom de Molenhoeve komen de dassen erg graaf foerageren, zoals dit filmpje aantoont.